[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

กิจกรรม (Activity)

 

  [ ดูกิจกรรมทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนกิจกรรมนี้

กิจกรรมหมายเลข 11 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 79 votes)

Tag :

 

*ข้อแนะนำการปฏิบัติ

 **กฎระเบียบที่ควรปฎิบัติ
 ครั้งที่ วันที่ เดือน ปี ระยะเวลา ผู้นำปฏิบัติ กำหนด รายละเอียด
73 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
74 7 - 11  มีนาคม 2557
4 คืน 5 วัน 
 
พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ
สติปัฏฐาน 4
คลิก
75 4-8  เมษายน 2557 4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม  ชนะพันธ์
วัดนาคปรกภาษีเจริญ
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
76 10-14  พฤษภาคม 2557  4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม  ชนะพันธ์
วัดนาคปรกภาษีเจริญ
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
77 23-27  พฤษภาคม 2557  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
78 6-10 มิถุนายน  2557 4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก
79  13-22 มิถุนายน 2557  9 คืน 10 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
80  4-8 กรกฎาคม 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก 
 81 27-31 กรกฎาคม 2557  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
 82 9-12 สิงหาคม 2557  3 คืน 4 วัน แม่ครูอัจฉรา บุริมจิตต์
พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
 83 26-30 สิงหาคม 2557  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
  
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
 84 18-22 กันยายน 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
85 17-21 ตุลาคม 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
  
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
86 25-29 ตุลาคม 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
87  14-18 พฤศจิกายน 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
88 21-25 พฤศจิกายน 2557 4 คืน 5 วัน พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
89 4-7 ธันวาคม 2557  3 คืน 4วัน  แม่ครูอัจฉรา บุริมจิตต์
พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
  
 คลิก
90 18-22 ธันวาคม 2557  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น  (เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
  
 คลิก
91 30 - 1 ธ.ค. - ม.ค. 57 - 58 2 คืน 3 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
               


เข้าชม : 6987    [ ขึ้นบน ]


กิจกรรม  ทั่วไป 5 กิจกรรมล่าสุด

      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2561  14 / ม.ค. / 2561
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2560  3 / ม.ค. / 2560
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2559  11 / ก.พ. / 2559
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2558  6 / ม.ค. / 2558
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2557  4 / ม.ค. / 2557