[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

กิจกรรม (Activity)

 

  [ ดูกิจกรรมทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนกิจกรรมนี้

กิจกรรมหมายเลข 13 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 55 votes)

Tag :

 

*ข้อแนะนำการปฏิบัติ

 **กฎระเบียบที่ควรปฎิบัติ
 ครั้งที่ วันที่ เดือน ปี ระยะเวลา ผู้นำปฏิบัติ กำหนด รายละเอียด
112  14-18  มกราคม 2559   4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
คลิก 
113 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2559   4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
114 17 - 21  มีนาคม 2559 
4 คืน 5 วัน 
 
พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
พองยุบ
สติปัฏฐาน 4
คลิก
115 21 - 25  เมษายน 2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
116 5 - 15 พฤษภาคม  2559  4 คืน 5 วัน   พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
117 16 - 20 มิถุนายน 2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
118 7 - 11 กรกฎาคม 2559   4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
119 18 - 22  สิงหาคม 2559  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
120 8 - 12 กันยายน  2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก
121  1 - 5 ตุลาคม 2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
พองยุบ
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
122 17 - 21 พฤศจิกายน 2559 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก 
123 2 - 6 ธันวาคม 2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
124 8 - 12 ธันวาคม 2559  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
* 29 - 1 ธ.ค.-ม.ค. 59-60  3 คืน 4 วัน  กิจกรรมพิเศษ
สวดมนต์ข้ามปี
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
  
 คลิก
               


เข้าชม : 3183    [ ขึ้นบน ]


กิจกรรม  ทั่วไป 5 กิจกรรมล่าสุด

      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2561  14 / ม.ค. / 2561
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2560  3 / ม.ค. / 2560
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2559  11 / ก.พ. / 2559
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2558  6 / ม.ค. / 2558
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2557  4 / ม.ค. / 2557