[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

 
เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน
ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องในวันมาฆบูชาแบบพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ
 
เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี
เจริญภาวนาสร้างกุศล รับปีใหม่ 2556
 
ขอเชิญร่วมงานทอดกฐิน
เพื่อสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดสว่างอารมณ์ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ
ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555
 
ขอเชิญเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน – วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
ขอเชิญร่วมวิปัสสนากรรมฐานบุคคลทั่วไป
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ 44 วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2555
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ! สวดมนต์
 
เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ สวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรมพิเศษ สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปี 2554 ต้อนรับปี 2555
 
การเดินทางนมัสการพระเขี้ยวแก้ว
บทความ การเดินทางนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา โดย มดจิ๋ว
 
โครงการสร้างพระพุทธรูป พระประธานหินแกรนิต แกะสลัก
พระประธานหินแกรนิต แกะสลัก ปางธรรมจาริก อัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิตบารมีธรรม
 
นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา
คณะบารมีธรรมนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา
 
กิจกรรมพิเศษ!!
เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ! สวดมนต์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ! สวดมนต์
 
ภาพพิธีสมโภชเบิกเนตรพระพุทธศิลามหาบารมี
ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม วันที่ 17 มีนาคม 2554
 
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชเบิกเนตรพระพุทธศิลามหาบารมี
ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม วันที่ 17 มีนาคม 2554
 
เชิญพุทธศาสนิชนทุกท่านร่วมเจริญสติและสวดมนต์รอบเจดีย์บารมีธรรม
ขอเชิญร่วมสวดมนต์เนื่องในวันมาฆะบูชา 18/2/54
 
ปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน
วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 ปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน
 
เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี
เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ.บารมีธรรม ในวันสิ้นปีใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>