[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

เสาร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

Tag :

 


 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ!

สวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556   มีพิธีการเจริญสติและกิจกรรมสวดมนต์รอบเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเจริญสติ บำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตของตนให้ผ่องใส  ถือเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชาย่อมาจาก   "วิสา - ขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน
คือ  ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง
3 คราว

  

 

พิธีการเริ่ม 18.00 น.

18.00 - 20.00 น.    สวดมนต์ / เวียนเทียนรอบเจดีย์ / พิธีลอยโคม                                                  

                             นำโดยพระมหาเฉลิม  ชนะพันธ์   

 

 

 

 เข้าชม : 1578


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ปฏิบัติธรรมบารมีธรรมรุ่น 147
      กำหนดการ งานฉลองสมโภชหลวงพ่อพระโตโคตมะหินผา และหลวงพ่อพระโตโคตมะ ปางประสูติ
      เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ! สวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
      สมโภชน์พระพุทธรูปครั้งยิ่งใหญ่ พระนามว่า พระพุทธบารมีธรรมจาริก
      ขอเชิญเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ใกล้โค้งดารา/หุบบอน)